HIEA03141U IEP; Baltoslavisk

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Balto-Slavic

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de slaviske og baltiske sprogs historie. Sideløbende med en gennemgang af den fonologiske og morfologiske udvikling fra indoeuropæisk over baltoslavisk til de overleverede stadier af slavisk og baltisk læses der oldkirkeslaviske, litauiske og - i mindre omfang - lettiske tekster.

Målbeskrivelser

Blandt formålene med kurset er at deltagerne skal:

- kunne beskrive de ældre overleverede stadier af slavisk og baltisk med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika;

- kunne analysere konkret sprogstof både fra et synkront og et diakront perspektiv;

- kende til og forstå hovedtrækkene i udviklingen fra urbaltoslavisk til de moderne baltiske sprog, og fra urbaltoslavisk over urslavisk og fællesslavisk til de moderne slaviske sprog.

 


KA:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​indoeuropaeisk_ka.pdf


BA tilvalg:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​Indoeurop_isk_BATV_2013.pdf_copy

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende på de måder, der
forekommer mest hensigtsmæssige.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 174,5
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Prøveform A: Bunden, skriftlig hjemmeopgave (ugeopgave).
Prøveform B: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala