HIEA00451U IEP; Græsk (BA)

Årgang 2014/2015
Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Eksaminanden kan:

• i hovedtræk redegøre for de synkront lingvistiske forhold omkring homerisk græsk

• på baggrund af materiale fra homerisk græsk vurdere og analysere sprogets lydlige og morfologiske historie samt rekonstruktion af det indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af netop homerisk græsk samt af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog

• redegøre sproghistorisk for de elementer i et homerisk græsk tekststykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder i så henseende

• i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra klassisk græsk til moderne græsk.

 

Se mere i studieordningen:

BA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ba.pdf

BA-TV: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/Indoeurop_isk_BATV_2013.pdf_copy

Holdundervisning
Ba-tilvalg i dette kursus forudsætter, at man har bestået Græsk 1a.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordningen (BA eller BA-TV)