HIEA00432U IEP; Indoeuropæisk morfologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Indo European morphology

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

I kurset læses og diskuteres artikler om indoeuropæisk morfologi i bred forstand. Der vil være gode muligheder for input fra de studerende.

Holdundervisning med inddragelse af de studerende i en dialogform, der tilpasses
deltagernes forudsætninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden mundtlig prøve i form af en dialog mellem eksaminator
og eksaminand
Bedømmelsesform
7-trins skala