HIDÅ0100FU ÅU INDO, Sanskrit for begyndere - Del 1 (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Sanskrit For Beginners - Part 1

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen
Kursusindhold

Indien er det eneste land i verden, der har en oldtidskultur, der er en nærværende og levende del af et moderne samfund. De klassiske indiske tekster er skrevet på sanskrit, og de er grundlag for nutidig religionsdyrkelse og kulturhistorie.

 

Over to semestre dykker vi ned i kultursproget sanskrit, der kan spores over 3.000 år tilbage i tiden. Studiet af sanskrit er en nøgle til at åbne og forstå det moderne Indien, og giver samtidig adgang til en rig litterær tradition, der dækker en bred vifte af genrer fra poesi og drama over mytologi og historie til videnskabelige og religiøse tekster. Du lærer at beherske skriftsystemet devanagari (देवनागरी), forstå sanskritsprogets grammatiske opbygning i sin helhed og bliver i stand til at læse og oversætte lærebogstekster og simple originaltekster. Vi kommer blandt andet til at læse uddrag fra fabler og myter samt mindre uddrag fra de store lyriske eposser Mahabharata og Ramayana.

 

Kurset henvender sig både til dig, der ønsker at dykke dybere ned i specifikke tekster og genrer, og til dig, der ønsker at få en bedre forståelse af de begreber der knytter sig til indiske fænomener i vesten som fx yoga, meditation, ayurveda og karmalære.

 

Der kræves ikke forkendskab til sanskrit for at deltage.

 

Underviser Jacob Schmidt-Madsen er ph.d. i indisk sprog og kultur. Han forsker i tidlig indisk populærkultur som historiefortælling, dans, musik, drama og brætspil.

 

Målbeskrivelser

BA 2015-studieording:
Sanskrit propædeutik 1 (aktivitetskode HIDÆ00011E)

Undervisningen vil følge A. M. Ruppels The Cambridge Introduction To Sanskrit (Cambridge, 2017). Kursusdeltagerne forventes selv at anskaffe sig lærebogen der er understøttet af en række online-ressourcer til at lette indlæringen.

Holdundervisning. Hver uge gennemgås et nyt kapitel i lærebogen med tilhørende oversættelsesopgaver og andre øvelser
Dette kursus tages over to semestre forår 2020 og efterår 2020.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 56
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- Tilstedeværelse i min. 75 % af undervisningen.
- Tre skriftlige prøver i løbet af undervisningen, hvoraf min. to skal være godkendt.
Krav til indstilling til eksamen

5625 kr.

Kriterier for bedømmelse