HIAA00005U  TORS, Akademisk læsning: Læse- og skrivestrategier (E16)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Academic reading: Reading- and writing strategies

Uddannelse

1., 2., 3. og 4.-års studerende på ToRS, alle BA-uddannelser

Kursusindhold

Bliv bedre til at skrive. Kurset Akademisk Skrivekursus har fokus på den gode skriveproces og den gode formidling. I en vekselvirkning af forelæsninger, seminarer, skriveøvelser og feedback på deltagernes egne opgaver gennemgås struktur, argumentation, stilistik og akademiske konventioner i den akademiske opgave såvel som i populærvidenskabelig, journalistisk formidling.

Bliv bedre til grammatik. I kurset Akademisk skrivekursus: Læse- og skrivestrategier er der indlagt et antal kursusgange, der omhandler grammatisk metodologi og terminologi. Baseret på forelæsninger og øvelser vil de lingvistiske discipliner semantik (betydningslære), leksikologi (orddannelse), syntaks (ordføjningslære, sætningsled), ordklasser og deres grammatiske kategorier,  morfologi (formlære, bøjninger), fonologi (lydenes funktion) og fonetik (lydenes artikulation og form) blive gennemgået. Forskellige sprogtyper, som alle er repræsenteret på ToRS vil også blive gennemgået. Eksempelsproget vil primært være dansk, men der inddrages også eksempler fra f.eks. persisk, arabisk, tyrkisk, græsk, russisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, hindi, vestgrønlandsk, koreansk, japansk, kinesisk, indonesisk, vietnamesisk og indianske sprog samt latin, engelsk, tysk og fransk. Denne del af kurset skal ses i sammenhæng med de krav der stilles til grammatisk indsigt på de forskellige sprogbaserede uddannelser på ToRS, her eksemplificeret med kompetencemålene for kurset Sprog A ( 3. semester) på BA i Mellemøststudier ”Viden om og forståelse af [g]rammatiske, semantiske, syntaktiske og fonetiske aspekter af det studerede sprog på niveauet lige over propædeutikniveau.”

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Forelæsning, seminarer, individuelle opgaver og gruppeøvelser
Det er obligatorisk for nogen uddannelser at følge kurset. Se uddannelsernes kursusbeskrivelser.
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 28