HHIKF2116U Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021

Uddannelse

Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021

Kursusindhold

Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK03771E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS] 
- hertil kommer hovedfag på 75 ECTS
[OBSFor studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point = Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår]

* Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie
HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur
Blanketnavn: Historie: Omr B (sidefag), forår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes et andet kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK03771E / 15 ECTS]
- HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000
- ÅU HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat
Blanketnavn: Historie: Omr E (sidefag), forår 2021
Ordinær tilmeldingsperiode:
ÅU kurset: ingen betaling for indskrevne studerende.
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E] / 15 ECTS]
HIS 85. Krigserfaringer
Blanketnavn: Historie: Omr D, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

---

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point = Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår

* Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731E / 30 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet