HHIKF2115U Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

Uddannelse

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

Kursusindhold

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03801E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidatsidefag på 45 ECTS [for studerende, hvis sidefag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS-point]

* Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie
HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur
HIS 83. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret, 1920-2020
Blanketnavn: Historie: Omr B, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges tre "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes et andet kursus som 2. og 3. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS]
HIS 85. Krigserfaringer
Blanketnavn: Historie: Omr D, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
HIS 84. Område C (specialeforberedende)
Blanketnavn: Historie: Omr C, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet