HHIKF2114U Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

Uddannelse

Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

Kursusindhold

Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

---

De obligatoriske fagelementer består af:
- Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731E / 30 ECTS]  udbydes kun i efterår
- Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03801E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidattilvalg på 30 ECTS

---
* Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion + Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03721E + HHIK03731 / 30 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår

* Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie
HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur
HIS 83. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret, 1920-2020
Blanketnavn: Historie: Omr B, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges tre "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes et andet kursus som 2. og 3. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
HIS 84. Område C (specialeforberedende)
Blanketnavn: Historie: Omr C, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

---

Mulighed for enkeltstående kandidattilvalg på eget fag:

* Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK03771E / 15 ECTS]
HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000
ÅU HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat
Blanketnavn: KU-forms
Ordinær tilmeldingsperiode:
ÅU kurset: ingen betaling for indskrevne studerende.

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet