HHIKF2012U Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2020

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2020

Uddannelse

Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2020

Kursusindhold

Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2020
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
- Område D: historisk fagdidaktik [Eksamen: HHIK03851E / 15 ECTS]
- Område C: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03861E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidatsidefag på 45 ECTS

* Område B: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
- HIS 83. The History of the League of Nations, 1919-1945
- HIS 83. Demokratiet
- HIS 83. Greenland in the new Arctic
Blanketnavn: Historie: Omr B, Forår 2020
Ordinær tilmeldingsperiode:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes et andet "Omr B" kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Område D: historisk fagdidaktik [Eksamen: HHIK03851E / 15 ECTS]
Blanketnavn: Historie: HK 5, Forår 2020
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

* Område C: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
Blanketnavn: Historie: HK 4, Forår 2020
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 1
  • I alt
  • 1
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet