HHIKE2015U Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog efterår 2020

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog efterår 2020

Uddannelse

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog efterår 2020

Kursusindhold

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog efterår 2020
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03801E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidatsidefag på 45 ECTS [for studerende, hvis sidefag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS-point]

* Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
- HIS 83. A Global History of the First World War
- HIS 83. Sociale bevægelser og demokratiet i Danmark
ÅU HIS 83. Romersk Religion
Blanketnavn: Historie: Omr B, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes det andet kursus som 2. prioritet [ÅU kurset, hvor undervisningen er skemalagt kl. 17-21, indgår ikke som tvungen 2. prioritet (ingen betaling for indskrevne studerende)]. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS]
HIS 85. Globalisering og backlash
Blanketnavn: Historie: Omr D, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
HIS 84. Område C (specialeforberedende)
Blanketnavn: Historie: Omr C, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet