HHIK11011U HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Uddannelse

Historie 
Udvidet projektorienteret forløb (HHIK13011E) 
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Udvidet projektorienteret forløb består som udgangspunkt af 4-5 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Den studerende deltager desuden i et obligatorisk projektkursus, der sætter praktikken ind i en bredere kontekst og italesætter, hvorledes erfaringer fra praktikken kan bruges fremadrettet og efter en afsluttet uddannelse.

Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af kontrakten (en projektbeskrivelse).

Den studerende skal have en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder. Vejlederen skal også underskrive praktikkontrakten. Den studerende skal selv finde en vejleder, men koordinator Benedicte Fonnesbech-Wulff kan kontaktes, hvis der er behov for assistance i den forbindelse.

Læs afsnittet "Tilmelding".

Praktik / holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse