HHIK11001U HIS 00. Historiens brug

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 00. Historiens brug

Uddannelse

Historie
Historiens brug (HHIK13001E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

HIS 00. Historiens brug


Tilblivelsen af den danske demokratiske fortælling
De senere tiders demokratiske valg i de lande, vi normalt sammenligner os med, har skabt en fornyet debat om demokratiets skrøbelighed i en moderne verden. Men sådan har det altid været, og vores aktuelle demokrati er blevet til i et stadigt forsøg på tilpasning til de givne muligheder og magtforhold.

Vi vil først kigge på demokratibegrebets filosofi og historie. Dernæst vil vi studere de vigtige formative processer og øjeblikke i skabelsen af det danske demokrati. Vi vil undersøge tilblivelsen af den danske forfatning (grundloven) og dens institutioner (lokalt og centralt) under inddragelse af emner som sociale og politiske bevægelsers udvikling og karakter, samspillet med erhvervslivet, pressens vilkår, ytringsfrihed, aktindsigt, korruption, administrationshistorie og embedsmandsloyalitet. Videre vil vi bl.a. ved analyse af centrale kildetekster (Grundtvig, Hal Koch, Pia Kjærsgaard) overveje, hvordan den demokratiske fortælling om den danske og den nordiske demokratiske udvikling er blevet til, og hvad den betyder for den aktuelle debat. Vi vil også undersøge Magtudredningen, som blev gennemført i begyndelsen af årtusindskiftet.

Der bliver mulighed for at undersøge og teste vores demokratiske fortælling ud fra den studerendes egne valg af fokus for selvstændige kildeundersøgelser. I forbindelse med undervisningen vil vi løbende arbejde med at stille strategiske og relevante spørgsmål til forskelligt kildemateriale og dermed åbne op for forståelsen af demokratiets vilkår. Det forventes, at den studerende midt i kurset har lagt sig fast på et emneområde, hvor vi vil teste, om vores ’demokratiske fortælling’ også modsvares af den praktiske historiske virkelighed. Det er vigtigt, at man er forberedt på at kaste sig ud i en selvstændig opdagelsesrejse i og udnyttelse af det relevante kildemateriale. Øvelsen vil under alle omstændigheder være nyttig i ens videre arbejde som historiker.

Kurset vil starte med fælleslæsning og fokusering på relevante problemstillinger. Herefter opdeles de studerende i emnegrupper delvis efter eget valg med udgangspunkt i forskellige temaer/faser i demokratiets udvikling. De valgte temaer danner udgangspunkt for den tematiske fordybelse i og test af den demokratiske fortælling i anden halvdel af forløbet.

- Konfliktzoner i Danmark [kan bl.a. købes HER

Det øvrige fælles tekstmateriale bliver samlet i et kompendium.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse