HHIK05061U HIS 6. Døden som Forestilling og Praksis i den Oldgræske Verden

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 6. Døden som Forestilling og Praksis i den Oldgræske Verden

Uddannelse

KA-område 6: historiefaglig proces (HHIK03961E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 6: historiefaglig proces (HHIK13961E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2025
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2025


HIS 6. Døden som Forestilling og Praksis i den Oldgræske Verden
Døden er, på den ene side, det mest tidløse aspekt af menneskelivet og, på den anden, det aspekt af menneskelivet, som siger mest om karakteren af forskellige historiske samfund. Døden er både en uundgåelig, biologisk proces og en social begivenhed, som lades med religiøse forestillinger og ritualer, familieliv, politik, status, køn og meget mere. Derfor er døden en god bagdør ind til de samfund, vi studerer historisk. Det oldgræske samfund, hvor døden var en allestedsnærværende del af livet, var ingen undtagelse.

I dette kursus studerer vi det oldgræske samfund gennem døden, og døden gennem det oldgræske samfund. Vi skal arbejde med mange forskellige former for kildeanalyse. Vi kigger på genstande, fra gaver, forbandelsestavler og andet som blev lagt i graven med de døde, til reliefferne som prydede deres gravstene; vi læserne digtene og talerne som ledsagede de døde, dekreterne som regulerede omgangen med de døde og de litterære kilder som udfolder døden som begivenhed i den oldgræske verden.

På kurset arbejder vi med forskellige analytiske tilgange til emnet. Vi går fra at brydes med store idéer om dødens betydning for et samfund som det oldgræsk til kildenære ’thick descriptions’ af udvalgte kilder. Igennem hele kurset arbejder vi med at sikre vores analysearbejdes videnskabelige redelighed gennem klare prioriteringer af teori, metode og udvalg og kritik af kildegrundlag. Undervisningen veksler imellem mindre forelæsninger og seminarer med fokus på gruppearbejde med historiske kilder. Sidste tredjedel af kurset overgår undervisningen til opgaveskrivning og feedback fra både underviser og medstuderende.

- Robert Garland: The Greek Way of Death. 2. ed. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 2001.
- Robet Garland: How to Survive in Ancient Greece. Pen & Sword Books Limited, 2020.

Foruden uddrag fra:
- Margaret Alexiou: The Ritual Lament in Greek Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
- Philippe Ariès: The Hour of Our Death. London: Allen Lane, 1981.
- Christoph Clairmont: Gravestone and Epigram. Mainz on Rhine: Verlag Philipp von Zabern, 1970.
- Katharine Derderian: Leaving Words to Remember: Greek Mourning and the Advent of Literacy. Mnemosyne. Supplementum, 209. Boston: Brill, 2001.
- Numa Denis Fustel de Coulanges: The Ancient City: A Study of the Religion, Laws, and Institutions of Greece and Rome. Translated by W. Small. Mineola, NY: Dover Publications Inc, 2006 [1864].
- Nicole Loraux: The Invention of Athens. The Funeral Oration in the Classical City. Translated by Alan Sheridan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Tre afleveringer i løbet af semesteret på henholdsvis 3-5, 10-12 og 3-5 sider. Første aflevering falder halvvejs igennem kurset, anden aflevering tre-kvart vej igennem kurset og sidste aflevering ved kursets aflslutning. Aflevering 1 og 2 kan genafleveres i omarbejdet form ved kursets afslutning. Alle tre afleveringer skal fungere som én integreret aflevering.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator.
Kriterier for bedømmelse