HHIK04922U HIS 2. Historical Big Data som kilde til menneskers liv i 1800-tallets Danmark

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 2. Historical Big Data som kilde til menneskers liv i 1800-tallets Danmark

Uddannelse

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E) 
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (HHIK03901E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK03981E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora]
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 8: historisk område med fokus på metode (HHIK13981E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2024

HIS 2. Historical Big Data som kilde til menneskers liv i 1800-tallets Danmark

I løbet af 1800-tallet ændrede menneskers liv sig radikalt i Danmark: Dødeligheden faldt, befolkningen voksede eksplosivt, og industrialisering og urbanisering betød nye måder at arbejde og bo på. Samtidig har vi et væld af kilder til alle 1800-tallets danskere, som nu er tilgængelige som store digitale datasæt (historical big data).

På dette kursus vil vi bruge historical big data til at undersøge disse store ændringer såvel på samfundsplan som helt tæt på enkelte menneskers levede liv.

Vi arbejder hovedsageligt med praktiske øvelser, der kombinerer kvalitative og kvantitative digitale metoder, men kurset vil også indeholde læsning om det danske samfund i perioden, fordi historisk kontekst er en forudsætning for at kunne stille relevante forskningsspørgsmål og reflektere kritisk over vores data.

Kurset vil lære dig to metoder til at arbejde digitalt med historisk data:
1) at skabe sit eget datasæt over selvvalgte kilder, f.eks. patientjournaler eller ugebladsartikler, herunder hvordan man designer en datastruktur, der passer til et kildemateriale og åbner for digital analyse af en problemstilling.
2) at anvende eksisterende store historiske datasæt fra Link-Lives, der rummer indtastede kilder om hele den danske befolkning i perioden samt links, der kobler data fra forskellige kilder om samme person sammen til simple livsforløb for 1800-tallets mennesker.

Grundbøger er nedenstående. Oplysninger om den øvrige litteratur i Absalon.

Hansen, Bodil K. Familie- og arbejdsliv på landet, ca. 1870-1900, en undersøgelse af ægteskabsdannelse, familieforøgelse og arbejdsliv med særligt henblik på ændringerne i kvindernes arbejde. Auning: Landbohistorisk Selskab, 2006. Udsolgt fra forlaget, men findes på mange folkebiblioteker og kan købes antikvarisk.

Livi-Bacci, M., The Population of Europe. A History. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.

Vi anbefaler, at I besøger kursusrummet i Absalon inden sommerferien, fordi vi lægger vejledninger til, hvordan man kan sprede arbejdsbyrden ved at læse inden kursusstart og fordi nogle af bøgerne tager tid at skaffe.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Tre portfolioopgaver, der alle skal afleveres i løbet af semesteret og afslutningsvis samlet i digital eksamen for at bestå. De tre opgaver tæller lige meget i karakteren.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse