HHIK04151U HIS 5. Område 5 [specialeforberedende]

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 5. Område 5 [specialeforberedende]

Uddannelse

KA-område 5: historisk område med projektplanlægning
(HHIK03931E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2024

HIS 5. Område 5 [specialeforberedende]
Kurset er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester.

Formålet er at komme godt i gang med at søge, læse og forholde sig til den relevante forskning inden for specialets emnekreds, og på den baggrund formulere en velbegrundet og velfungerende problemstilling for det kommende speciale. Det er derfor væsentligt, at man allerede ved kursets begyndelse har taget hul på overvejelser om sit kommende specialeemne, da en meget væsentlig del af kurset har form af sparring og vejledning i forhold til det individuelle emnes problemstilling, forskningslitteratur, kildesøgning mv. I løbet af kurset vil man også skulle identificere mulige specialevejledere og aflevere en liste med prioriterede ønsker til specialevejleder til uddannelseslederen.

Materiale uploades i grupperummet i Absalon.

Kandidatuddannelsen i historie (almen profil), 2022-ordning:
Den studerende skal være tilmeldt til eller have bestået 45 ECTS fra denne studieordning, før der kan aflægges prøve i KA-område 5: historisk område med projektplanlægning.

Kandidatuddannelsen i historie med gymnasierettet profil, 2022-ordning:
Den studerende skal være tilmeldt til eller have bestået 30 ECTS fra denne studieordning, før der kan aflægges prøve i KA-område 5: historisk område med projektplanlægning.
Holdundervisning / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 211
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Eksamen afvikles ved aflevering af en porfolio, der består af fire dele:
• En præsentation af specialets problemstilling
• En redegørelse for forskningssituationen i henhold til problemstillingen
• En redegørelse for kildesituationen i henhold til problemstillingen
• En arbejdsbibliografi
Desuden skal der udarbejdes en vejledende procesplan for specialeforløbet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse