HHIK03061U HIS 6. Markedsliggørelsen af miljøet

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 6. Markedsliggørelsen af miljøet

Uddannelse

KA-område 6: historiefaglig proces (HHIK03961E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen]

KA-område 6: historiefaglig proces (HHIK13961E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2023

HIS 6. Markedsliggørelsen af miljøet

Ved sidste års COP26 stod det klart, at markedet og de private selskaber er blevet tildelt en nøglerolle i løsningen af klimakrisen. Staternes rolle er primært at skabe rammerne for, at ressourcerne ender de rette steder og at sikre den nødvendige omstilling. COP26 forstærkede dermed en tendens til markedsliggørelse af miljøet og klimaet, som siden Kyoto-protokollen i 1997 har indebåret et stigende fokus på ”fleksible mekanismer” og ”omkostningseffektive” tiltag i den internationale kamp mod klimaforandringerne.

Men hvordan er et så alvorligt samfundsmæssigt problem som klimakrisen blevet markedsliggjort?

Formålet med dette kursus at give en indføring i en række de idéer, tankemønstre, strømninger, personer og bevægelser, der på forskellig vis har tilvejebragt markedsliggørelsen af miljøet. Kurset fokuserer i særdeleshed på en række idéhistoriske udviklinger i USA fra 1970erne til 2000erne, som inspirerede markedsvendingen. Vi skal bl.a. belyse, hvordan markedsliberale ideologer, konservative tænketanke, bureaukrater og mainstream økonomer – i reaktion på den spirende miljøbevægelse og den voksende statslige miljøregulering – formulerede og udbredte nye idéer om forholdet mellem miljø og marked, som har præget politiske og samfundsmæssige dagsordner.

Desuden vil kurset give en indføring i de centrale teoretiske og metodiske diskussioner om, hvad fænomener som marked og miljø overhovedet er, og hvordan disse fænomener kan og bør studeres.

Tekster vil blive uploadet på Absalon.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet