HHIK01881U HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Område E: mundtlig fremstilling og debat (HHIK13881E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Kurset vil gennemgå udvalgte dele af Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede, som har været diskuteret i forskningen og/eller i offentligheden som f.eks. det slesvigske spørgsmål, forfatningskampen, sikkerhedspolitik, epidemier, racehygiejne, besættelsestiden, kvindefrigørelse, kold krig osv. Kurset lægger vægt på at identificere positionerne i diskussionerne ud fra den tanke, at det er en forudsætning for en sober diskussion, at man skal kunne gengive modstanderens synspunkt på en måde, så modstanderen kan genkende det som sit eget.

- Fink-Jensen, Møller og Olesen: Historien om Danmark, bd. 2: Reformation, enevælde og demokrati. Gads Forlag, 2017.

Holdundervisning / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og  Studiehåndbogen [KA] (2015 & 2019) og  Studiehåndbogen [BA] (2013 & 2019).

Kriterier for bedømmelse