HHIBE2011U Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

1. semester (2019-ordning)
Introduktion til historievidenskab (område 1) [Eksamen: HHIB00611E / 15 ECTS]
- HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv 1970-2015 / HMS Hold 1
- HIS 61. England i højmiddelalderen / HMS Hold 2
- HIS 61. Det amerikanske århundrede / HMS Hold 3
- HIS 61. Fra adelsvælde til enevælde / HMS Hold 4
Tilmelding:
Nystartede studerende kontaktes og holdsættes af studievejledningen på SAXO.
Område 1 styrer holdplacering på Historisk metode med studieteknik [HMS].
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Holdsætning først på plads fredag inden semesterstart.
Historisk metode med studieteknik [=HMS] [Eksamen: HHIB00621E / 15 ECTS]
HIS 62. Historisk metode med studieteknik
Tilmelding:
Se ovenfor.

3. semester (2019-ordning)
Historieformidling med formidlingsteori (område 3) [Eksamen: HHIB00651E / 15 ECTS]
- HIS 65. Reformationen / HSV Hold 1
- HIS 65. Det britiske Imperium i politik og kultur / HSV Hold 2
- HIS 65. De andre athenere i det klassiske samfund / HSV Hold 3
- HIS 65. Mellemkrigstidens politiske kultur / HSV Hold 4
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Område 3, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 3" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 3 styrer holdplacering på Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori [=HSV].
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori [=HSV] [Eksamen: HHIB00661E / 15 ECTS]
HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2019 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den Ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret Område 3 kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af HSV. Område 3 styrer holdplacering på HSV.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

5. semester (2013-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00601E / 15 ECTS]
- HIS 60. Fra reform til borgerkrig: England 1500-1660
- HIS 60. Den amerikanske konservative tradition
- HIS 60. Europæisk Middelalder
- HIS 60. Elitekultur og provinskultur i Romerriget
Blanketnavn: Historie, BA, 5.semester: Bachelorprojekt, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Bachelorprojekt" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 5. semester:
* Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 1021. Sustainable Denmark: How can We achieve Sustainable Development
HIS 83. A Global History of the First World War
- HIS 83. Sociale bevægelser og demokratiet i Danmark
ÅU HIS 83. Romersk Religion
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.


* Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 88. Hidden Populations: European Children Born of War after 193
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [HHIB10201E]
Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10201E / 15 ECTS]
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet  HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • I alt
  • 1
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet