HHIB14284U HIS 28. (BA-tilvalg) Rejsen i middelalderen

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Rejsen i middelalderen

Uddannelse

Historie
Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2024

HIS 28. (BA-tilvalg) Rejsen i middelalderen
Rejser uddanner - hvis du kan rejse. Men kunne middelaldermennesker rejse? Hvis man ser på populærlitteraturen, får man indtryk af, at middelalderens folk aldrig kom ud af deres fire vægge. På den anden side kan man beregne, at en gennemsnitlig adelsdame tilbragte omkring 20.000 km om året i hestesadlen. Dette kursus har til formål at tage fat på denne uoverensstemmelse. Vi vil spørge, hvem der rejste, hvordan de rejste, hvornår de rejste, og hvor de rejste hen? Veje, broer og skibe vil spille en rolle, ligesom pilgrimsrejser og ambulatoriske hoffe vil spille en rolle.

Samtidig vil de vigtigste former for akademisk skrivning blive øvet eller gentaget. Der vil blive lagt særlig vægt på formulering af problemformuleringer, udarbejdelse af en historiografi samt formulering af egne teoretiske grundlag.

- Norbert Ohler: The medieval traveller. Woodbridge, 2010.
- Anthony Bale & Sebastian Sobecki: Medieval English Travel, A Critical Anthology. Oxford, 2021.

Holdundervisning / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse