HHIB13281U HIS 28. (BA-tilvalg) Tycho Brahe. Videnskab og kultur i 1500- og 1600-tallet

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 28. (BA-tilvalg) Tycho Brahe. Videnskab og kultur i 1500- og 1600-tallet

Uddannelse

Historie
Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelordelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB10281E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i Historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2023

HIS 28. (BA-tilvalg) Tycho Brahe. Videnskab og kultur i 1500- og 1600-tallet
Med astronomen og adelsmanden Tycho Brahe (1546-1601) som hovedfigur handler kurset om den danske og europæiske videnskabelige verden i 1500- og 1600-tallet og dens sammenhæng med bl.a. adels- og hofkultur, religiøse ideer og politiske forventninger. Foruden en grundbog diskuterer vi på kurset en bred vifte af videnskabs- og kulturhistoriske artikler og kilder. Desuden indgår øvelser med henblik på akademisk skriftlighed.

- John Robert Christianson: On Tycho’s Island. Cambridge 2002.

Yderligere oplysninger om tekster gives ved kursusstart.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse