HHIB12195U HIS 19. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie (BA-tilvalg)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

HIS 19. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2022

HIS 19. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie (BA-tilvalg)
Med Tycho Brahe (1546-1601) som hovedfigur vil kurset handle om den danske og europæiske videnskabelige verden efter reformationen og dens sammenhæng med periodens kultur, religion og samfund. Foruden læsning af oversigtsværker, forskningsartikler og kilder til bl.a. Tychos Brahes og Københavns Universitets historie, indgår øvelser med henblik på akademisk skriftlighed i kurset.

- John Robert Christianson: On Tycho’s Island. Cambridge, 2002.

Yderligere oplysninger om litteratur gives ved kursusstart.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse