HHIB09534U  HIS 53. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

HIS 53. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Modul 2A: Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (2. semester)
Hverdag og krig i Danmark 1940-1945
Den tyske besættelse af Danmark mellem 1940 og 1945 er en af de mest udforskede, dokumenterede og omdiskuterede perioder i Danmarkshistorien. Perioden engagerer danskerne, pressen og politikere på et følelsesmæssigt plan, og bruges stadig til at legitimere aktuelle politiske dagsordner. Men den kollektive erindring om tyske besættelse, den måde vi i fællesskab erindrer fortiden, kommer jævnligt i konflikt med historieforskningens resultater. Ligesom det fortsat debatteres, hvem der har retten til at fortolke besættelsestiden.

Undervisningen vil omfatte optakten til den Anden Verdenskrig, den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 og overgangsperioden mellem krig og fred, og fortolke krigens begivenheder i forhold til mellemkrigstidens konflikter og efterkrigstidens politiske og sociale udfordringer. Fokus vil særligt være på hvordan besættelsen påvirkede almindelige menneskers hverdag, på mænd, kvinders og børns vilkår, og social-, kultur- og mentalitetshistoriske aspekter af perioden. Desuden inddrages historiografiske og erindringspolitiske problemstillinger som en integreret del af undervisningen.

Områdeundervisningen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg stadsarkiv. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• har overblik og kendskab til karakteren af det tyske besættelsesregime i Danmark
• diskutere centrale begreber som kollaboration, samarbejde og modstand i en dansk og europæisk sammenhæng
• forståelse for besættelsestidens virknings- og erindringshistorie
• identificere og diskutere politiske, sociale og kulturelle konsekvenser af den tyske besættelse ved brug af kildemateriale

Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat - krig og hverdag 1940-45. [2005]. 4. reviderede udgave 2015.

Desuden udleveres online eller digitalt tilgængelige artikler i god tid inden semesterstart.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5