HHIB01672U HIS 67. Kultur, kult og bystat i antikkens Grækenland

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 67. Kultur, kult og bystat i antikkens Grækenland

Uddannelse

Historie 
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) (HHIB00671E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 67. Kultur, kult og bystat i antikkens Grækenland
I de antikke græske bystater spillede kult en helt central rolle i samfundslivet. Med kult menes her dyrkningen af de græske guder og helte i de mangfoldige helligdomme, som fandtes i alle de antikke græske bystater. Det er kursets formål at udforske dette tema med særlig henblik på kulturhistoriske problemstillinger og med undersøgelser af, hvordan kult i den videnskabelige litteratur gennem tiden har været definerende for fortolkninger af bystaternes opståen og indretning. Som et særligt undersøgelsesområde vil vi i høj grad komme til at beskæftige os med den attiske bystat med hovedbyen Athen. Kulturhistorie kan ikke forstås isoleret fra den politiske begivenhedshistorie. Derfor bliver kurset indledt med en oversigt over perioden fra ca. 800 til 300 f.v.t.

- Jonathan Hall: A History of the Archaic Greek World ca. 1200-479 BCE. Blackwell, 2007 (eller senere udgaver).
- P. J. Rhodes: A History of the Classical Greek World 478-323 BC. Blackwell, 2006 (eller senere udgaver).
- Louise Bruit Zaidman & Pauline Schmitt Pantel: Religion in the Ancient Greek City. Cambridge, 1992 (eller senere udgaver).

Tilgængelige som e-bøger på Det Kongelige Bibliotek.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse