HHIB01671U HIS 67. Romerrigets Religioner

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 67. Romerrigets Religioner

Uddannelse

Historie 
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) (HHIB00671E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 67. Romerrigets Religioner
Dette kursus vil beskæftige sig med romersk religion som den så ud fra de tidligste faser af romersk historie og indtil kristendommens indførelse. Dette var en religion med et rigt udvalg af guder og mærkværdige ritualer, der reflekterede romernes samfund, og forandrede sig i trit med dettes udvikling.

Allerede inden Republikkens tid var romersk religion påvirket af græsk kultur – de romerske guder blev identificeret med de græske både i litteratur og ikonografi. Imidlertid betød identifikationerne langtfra altid et fuldstændigt sammenfald imellem de to guder – den romerske Mars forblev, eksempelvis, markant forskellig fra den græske Ares.

Foruden den græske indflydelse på de romerske guder, importerede romersk religion gudeskikkelser og kulter udefra. Dette inkluderede græske guder som Aesculapius i 291 f.Kr., men også skikkelser fra andre kulturkredse, f.eks. den frygiske gudinde Kybele i 205 f.Kr., eller den ægyptisk gudinde Isis i Senrepublikken.

Samtidig påvirkede romersk kultur religionerne i de områder, der indlemmedes i det romerske imperium, og i den vestlige (latinske) halvdel af imperiet sammenblandedes romerske guder ofte med lokale galliske, britiske og puniske skikkelser.

Kurset vil dels bestå af en generel indføring i romersk religions natur og udvikling, samt i de divergerende, moderne tilgange til at forstå den, og dels af en række specifikke case studies. Fordi den romerske religion var nært knyttet til det romerske politiske projekt, så kommer kurset desuden også til at berøre Roms politiske historie og verdensrigets opbygning.

- Mary Beard, John North and Simon Price: Religions of Rome. Volume 1: A History and 2: A Sourcebook. Cambridge University Press, 1998.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse