HHIB01641U HIS 64. Historiografi og globalhistorie

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 64. Historiografi og globalhistorie

Uddannelse

Historie
Historiografi og globalhistorie (HHIB00641E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 64. Historiografi og globalhistorie
Dette kursus handler om historieforskning i bred forstand og består dels af en introduktion til historiografi, dels af en introduktion til globalhistorie.

Historiografi
På kursets første del præsenteres historiografien, altså historieskrivningens og –forskningens historie fra de gamle grækere til i dag med afstikkere til kinesisk og arabisk historieskrivning. På kurset ser vi på, hvad man til forskellig tid har anset for relevant og god historieskrivning og forandringerne heri. Vi ser på centrale værker, skoler og forskningstraditioner og får overblik over den historiografiske udvikling. Historiografien åbner dermed for drøftelser af fagets udvikling til videnskab og dets forskellige traditioner. Derigennem bidrager historiografien både til en bedre forståelse af de enkelte værker, historikere og skoler og til at kvalificere diskussionen af, hvad faget er, og hvor det er på vej hen. Til eksamen forventer vi, at studenterne kan præsentere historiografiske forskningstraditioner og /eller historievidenskabelige værker i et klart og sammenhængende sprog.

Globalhistorie
På kursets anden del tager vi fat på globalhistorien. Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på en række af feltets centrale problematikker. Det drejer sig blandt andet om globale økonomiske processer, herunder hvordan vi kan forstå og forklare, at nogle dele af verden opnår økonomisk velstand, mens andre stagnerer eller oplever tilbagegang. Det drejer sig også om, hvordan globale kulturelle forandringsprocesser beskrives i den globalhistoriske historiografi, herunder hvorvidt globale forbindelser skaber homogenitet, om der opstår hybride former eller om forskelligheden fastholdes i spændingsfeltet mellem lokaliseret praksis og overskridende forbindelser. Til eksamen forventer vi, at studenterne med udgangspunkt i det gennemgående pensum og eventuelt på baggrund af nye tekster kan karakterisere, sammenligne og diskutere centrale problemstillinger inden for det globalhistoriske felt.

- Jeremy D. Popkin: From Herodotus to H-Net.The Story of Historiography. OUP, New York & Oxford 2015.
- Sebastian Conrad: What is Global History?, Princeton University Press 2016.

- Kompendier: Historiografi 2021 og Globalhistorie F2021 [fås i kompendieudsalget Campus Print: lok. 11A-0-02].

Holdundervisning / forelæsning / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse