HHIB01634U HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850
I 1700-talletss sidste halvdel gennemgik det danske nogle meget store ændringer, hvis betydning stadig ses i samfundet, og som påvirkede alle indbyggere. Ændringerne berørte ejendomsforhold, arbejdsforhold, bebyggelsesmønstre, dyrkningsformer, militære forhold, politiske forhold, regeringsform og meget andet.

- Asbjørn Romvig Thomsen: Lykkens smedje Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre sogne i Salling 1750-1850. Landbohistorisk Selskab, 2011.
- Ole Feldbæk: Den lange fred - 1700-1800 (Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd.9). København, Gyldendal og Politiken.
- et kompendium med relevante tekster

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse