HHIB01633U HIS 63. Dansk udenrigs- og forsvarspolitiks historie, 1945-1991

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 63. Dansk udenrigs- og forsvarspolitiks historie, 1945-1991

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 63. Dansk udenrigs- og forsvarspolitiks historie, 1945-1991
I kurset vil vi med udgangspunkt i den nyeste historiske forskning beskæftige os med de grundlæggende ydre og indre rammevilkår for udformningen af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med et særligt fokus på Den Kolde Krigs periode, 1945-1991.

De udenrigspolitiske erfaringer fra mellemkrigstiden, optakten til den Anden Verdenskrig og den tyske besætte af Danmark vil indgå som forudsætninger for at kunne identificere og diskutere forskellige tendenser og traditioner i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Vægten vil blive lagt på udvalgte problemstillinger til at belyse både brudflader og kontinuitet i den førte politik, som hovedsageligt vil blive gennemgået ud fra kildebaserede indfaldsvinkler.

Områdeundervisningen gennemføres i samarbejde med Rigsarkivet.

I forbindelse med områdeundervisningen gennemføres et kursus i håndskriftslæsning ved instruktorer.

Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume: I blokopdelingens tegn 1945-1972. (Dansk udenrigspolitiks historie Bind 5). Gyldendal, 2006 (2. udg., 1. opl.).

Desuden udarbejdes der et kompendie med relevante tekster og primærkilder. 

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse