HHIB01631U HIS 63. Københavnernes historie 1700-1850

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 63. Københavnernes historie 1700-1850

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 63. Københavnernes historie 1700-1850
Kurset undersøger, hvordan københavnerne levede (med hinanden) i enevældens residensstad før voldene blev sløjfet og København udviklede sig til en moderne storby. Særligt forholdet mellem byens indbyggere og de lokale myndigheder og statsmagten, vil blive undersøgt. Ved at se nærmere på modsætninger og konflikter i det københavnske byrum kan vi tegne konturerne af de sociale og kulturelle hierarkier og dominansforhold, der eksisterede under overfladen i den præ-industrielle by. Dertil vil forandringerne i beboernes sociale praksis blive grundigt diskuteret på kurset og eksemplificeret med sager og arkivalier, der bringer os tættere på fortidens mennesker og deres livsvilkår.

- Peter Henningsen og Ulrik Langen: Hundemordet i Vimmelskaftet – og andre fortællinger fra 1700-tallets København. København, 2010.
- Kompendie

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse