HHIB01601U HIS 60. Bachelorprojekt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 60. Bachelorprojekt

Uddannelse

Historie 
Modul 5: 
Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 60. Bachelorprojekt
Dette semesters BA-kursus tager ikke udgangspunkt i et bestemt emne. Hvis du allerede er i gang med et BA-projekt, er alle opgaver i princippet velkomne.

Undervisningen vil i hovedsagen have karakter af procesvejledning, der sigter mod at formulere og udvikle et projekt - altså: hvordan man laver en problemstilling, organiserer en analyse, udvikler et argument, applicerer teori og metode, implementerer en struktur, finder litteratur, osv.

Efter 4-6 ugers fællesundervisning, går vi over til opgavevejledning, enten i grupper eller individuelt.

Hvis du ikke har et BA-projekt i gang, vil du kunne få faglig hjælp til at finde et godt emne. Du kan vælge mellem to emnefelter, som underviserne har ekspertise i, og som rummer gode muligheder:

a) Oplysningstidens debat i Danmark. Et rigt og let tilgængeligt kildemateriale, hvor alle mulige emner for første gang blev drøftet offentligt, fra religionens væsen til samfundets indretning.
b) Demokratiproblematikken og socialhistorie efter 1850, herunder kildeproblemer og litteratursøgning efter 1850 (1900), samt begrebshistorie og brugen af avisdatabaser (én til to undervisningsgange).

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2013).

Kriterier for bedømmelse