HHIB00661U HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Uddannelse

Historie
Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (HHIB00661E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Kurset introducerer til samfundsteori, nærmere betegnet inden for felterne sociologi, økonomi og politologi.

Eksamen afløses ved tre godkendte øvelsesopgaver à 5-10 sider, som udføres ved afslutningen af de respektive moduler. Alternativet er intern prøve bedømt bestået/ikke bestået.

Undervisningsmaterialet er et kompendium samt et antal tekster i e-format, typisk samfundsvidenskabelige forskningsartikler, uddrag af lærebøger, samt historisk kildemateriale. Der benyttes ikke nogen enkelt grundbog som dækker hele bredden i kurset.

Holdundervisning / forelæsning / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse