HHIB00654U HIS 65. Mellemkrigstidens politiske kultur mellem konsensus og konfrontation

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 65. Mellemkrigstidens politiske kultur mellem konsensus og konfrontation

Uddannelse

Historie
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 65. Mellemkrigstidens politiske kultur mellem konsensus og konfrontation

Perioden mellem de to verdenskrige (1918-1939) var præget af store samfundsomvæltninger, global økonomisk krise og af fascismens fremmarch, der overalt i Europa satte det liberale demokrati under pres. I historieskrivningen findes der to grundlæggende fortællinger om Danmark i denne brydningstid. Den ene handler om konsensus og beskriver, hvordan det politiske system gennem brede forlig og socialreformer førte samfundet sikkert gennem krisen og sikrede en næsten total opbakning til det parlamentariske demokrati. Den anden handler om konfrontation, og fortæller om en periode kendetegnet ved stærke politiske og sociale konflikter, hvor krisebevægelser og radikaliseret politisk ungdom marcherede i gaderne og autoritære strømninger i samfundet truede demokratiet.

Netop fordi perioden rummede store spændinger i den politiske kultur, har eftertiden brugt mellemkrigstiden som referencepunkt og kilde til både advarsel, legitimering og inspiration. Senest har finanskrisen, den politiske repræsentationskrise og ikke mindst den aktuelle højrebølge kaldt på sammenligning, og mange har rejst spørgsmålet: Er 1930’erne på vej tilbage.

I dette kursus skal vi sammen kigge nærmere på mellemkrigstidens politiske kultur og hvordan eftertiden har opfattet og ikke mindst formidlet perioden gennem en intens historiebrug. Hvordan er mellemkrigstiden blevet portrætteret i historieskrivningen, i film, litteratur, biografier og i den offentlige debat? Hvilke fortællinger om konsensus og konfrontation har præget vores kollektive opfattelse af periodens politiske kampe? Og hvilken rolle spiller den historiske forskning i offentlighedens tolkning af fortiden? I løbet af kurset skal vi både beskæftige os med Kanslergadeforlig, socialreformer og statskup, men også strejkende arbejdere, vrede bønder og uniformerede politiske unge, der sloges med cykelpumper. Vi skal diskutere historiefaglige problemstillinger op imod forskellige formidlingsgenrer og -former og arbejde med eksempler på formidling, der har taget mellemkrigstidens politiske kultur under behandling.

- Niels Finn Christiansen: “Borgfred og Klassekamp” og “Mellem liberalisme og socialdemokratisme”. Danmarkshistorie, bd. 12: Klassesamfundet formes 1900-1925. Red.: Olaf Olsen. København: Gyldendal og Politiken, 2004 [1991].
[Onlineadgang: http:/​/​denstoredanske.dk/​Danmarkshistorien/​Klassesamfundet_organiseres].
- Tage Kaarsted: “Krise og vækst”. Danmarkshistorie, bd. 13: Krise og krig 1925-1950. Red.: Olaf Olsen. København: Gyldendal og Politiken, 2004 [1991].
[Onlineadgang: http:/​/​denstoredanske.dk/​Danmarkshistorien/​Krise_og_krig].

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse