HHIB00653U HIS 65. De andre athenere i det klassiske samfund

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 65. De andre athenere i det klassiske samfund

Uddannelse

Historie
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 65. De andre athenere i det klassiske samfund

Hvordan var der i det klassiske Athen?

Når de fleste danskere forestiller sig det antikke Grækenland, ser de et sted med søjlegange, hvor gamle mænd med store skæg gik i skyggen og diskuterede filosofi, mens de afprøvede et socialt eksperiment ved navn Demokrati.

Dette billede er blevet malet for os af de mange renskurede hvide efterligninger af søjler og statuer, der pryder officielle bygninger over hele vesten, og det lange efterliv som elitens tanker, begreber og formsprog har haft igennem de seneste 2000 år. Men det klassiske athenske samfund var også andet og mere end velhavende, veltalende, aristokratiske mænd udhugget i hvid marmor.

I dette kursus flytter vi blikket fra de mænd, der gjorde Athen berømt, og ser på nogle af de andre mennesker, som levede deres liv i Athen. Vi vil undersøge hvad social status er og hvilke parametre, der skal bruges for at beskrive de sociale lag i et samfund, mens vi arbejder med grupper som kvinder, slaver, migranter og fattige. Vi skal se eksempler på formidling af det klassiske Athen og diskutere, hvordan man formidler et samfund, der er meget forskelligt fra vores eget.

De studerende får i kurset til opgave at sætte liv og farve til formidlingen af det klassiske athenske samfund, når de undervejs i kurset og i deres eksamensprojekt skal formidle nogle af disse andre socialgruppers historie.

Litteraturen vil være tilgængelig i god tid inden semesterstart.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse