HHIB00634U HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (2. semester)
HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850
De store øndringer i det danske landbrug begyndte i midten af 1750, og inden de var fuldførte var alle indbyggere i landet blevet påvirket.

Forandringerne berørte ejendomsforhold, arbejdsforhold, bebyggelsesmønstre, uddannelse, naboliv, dyrkningsformer, militære forhold, animalsk og agrar produktion,  politiske forhold, regeringsform osv., osv., osv.

Der vil blive inviteret gæsteforelæsere, som vil tale om forskellige temaer fra andre synsvinkler.

I maj vil der være en ekskursion til Frilandsmuseet i Sorgenfri.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Der udarbejdes et kompendium til kurset, som indeholder et udvalg af tekster, der omhandler perioden, der omfatter en tid, der var præget af meget store forandringer i Danmark.

Derudover læses:
- Birgit Løgstrups: Bondens Frisættelse. 2015.

Det vil være en fordel, hvis deltagerne på forhånd har læst Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie bd. 9 (Den lange fred: 1700-1800 / af Ole Feldbæk. – 2003), der er tilgængelig på nettet som del af Gyldendals Store Danske på http:/​​/​​denstoredanske.dk/​​Danmarkshistorien

Holdundervisning, forelæsninger og/eller øvelser i samarbejde med ét eller flere arkiver, museer eller lignende samt undervisning i håndskriftlæsning ved instruktor.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse