HHIB00613U HIS 61. Det amerikanske århundrede

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 61. Det amerikanske århundrede

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 61. Det amerikanske århundrede

I 1941 erklærede Henry Luce, at det 20. århundrede ville blive ”the American Century” – USA skulle påtage sig det globale lederskab. Men hvordan forløb århundredet for USA? Vi vil danne os et overblik over de vigtigste træk i den amerikanske udvikling – det demografiske skift fra Nordøst til Sydvest, skiftet fra liberal til konservativ dominans, udviklingen fra et overvejende landbrugssamfund til et moderne, urbaniseret højteknologisk samfund og udviklingen fra et overvejende White Anglo-Saxon Protestant (WASP) til et mulitikulturelt samfund. Andre temaer, som vil blive berørt, er magtcentraliseringen i Washington, den stigende religiøsitet og den voksende ulighed. Den anden del af The American Century er USA's globale rolle – den amerikanske tradition for ekspansionisme og de mange udenlandske interventioner fra Philipperne og Cuba i 1898 over de to verdenskrige til Vietnam og Irak. Samtidig etablerede USA den liberale verdensorden, som gennem internationale organisationer og menneskerettigheder skulle sikre fred, national selvbestemmelse og frihandel.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Gunner Lind). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1.

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Område 1:
- Walter LaFeber, Richard Polenberg & Nancy Woloch: The American Century. 2013 (eller senere: 7th edition).

Desuden vil der blive anvendt videnskabelige artikler og kilder.

Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Holdundervisning / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse