HHIB00612U HIS 61. England i højmiddelalderen

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 61. England i højmiddelalderen

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 61. England i højmiddelalderen

På dette kursus kaster vi os over et af højmiddelalderens mest interessante og betydende riger: England. Med hertug Vilhelm af Normandiets erobring af England i 1066, kom det engelske samfund under militær besættelse, hvilket førte til undertrykkelse og oprør. I løbet af få generationer udviskedes forskellene mellem de normanniske erobrere og de oprindelige englændere imidlertid, og der skabtes et dynamisk, omskifteligt og stærkt rige, hvis kultur, livsforhold og opbygning vi skal studere på dette kursus. Vi læser Robert Bartlett’s England under the Norman and Angevin Kings 1075-1225, som vil blive suppleret med datidige beretninger og breve, hvormed vi vil nærme os de mennesker, der med gudsfrygt levede og agerede i det højmiddelalderlige England.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Gunner Lind). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1.

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Område 1:
- Robert Bartlett: England under the Norman and Angevin Kings 1075-1225. Oxford: Clarendon Press, 2000.

Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse