HHIB00611U HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv 1970-2015

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv 1970-2015

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv 1970-2015

Årene fra 1970 til 2000 er en skelsættende periode i Danmarks og verdens historie. I dette kursus ser vi nærmere på de mange politiske, økonomiske og sociale forandringer, der prægede Danmark i sidste tredjedel af det tyvende århundrede. Vi kommer blandt andet til at beskæftige os med ungdomsoprøret, jordskredsvalget, oliekrisen, overgangen fra velfærdsstaten til konkurrencestaten, kartoffelkuren, værdikampen, globaliseringen og videnssamfundets fremkomst. Det er en central præmis for kurset, at disse begivenheder bedst forstås i internationalt perspektiv. Det betyder, at vi sætter Danmarkshistorien i sammenhæng med udviklinger i andre lande for at kaste lys på, hvordan begivenhederne i Danmark lignede og adskilte sig fra resten af verden.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Gunner Lind). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1. 

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Område 1:
- Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen: Et land i forvandling – Danmarks historie 1970-2005. Gyldendal og Politikens Forlag, 2007.
Bogen er udsolgt fra forlaget, men er tilgængelig via bibliotek.dk og rex.kb.dk

Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2019).

Kriterier for bedømmelse