HHIB00605U HIS 60. Elitekultur og provinskultur i Romerriget

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

HIS 60. Elitekultur og provinskultur i Romerriget

Uddannelse

Historie 
Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 60. Elitekultur og provinskultur i Romerriget

I mere end et halvt årtusinde blev store dele af Europa, Mellemøsten og Nordafrika regeret fra Rom. Imperiet havde mil­lioner af indbyggere, men disse blev regeret af en snæver elite. Denne elites kultur har levet videre i europæisk historie sidenhen, hvor Vergil og Ovid forblev digteriske forbilleder og latin indtil de seneste århundreder var lærdommens sprog. Men i hvilket omfang berørte denne kultur egentlig den brede befolkning udenfor imperiets ita­lienske kerneområde?

Der er langt fra de samme kilder til provinsernes lokale kulturer som der er til den romerske elites. Men i spredte pas­sa­ger i den klassiske litteratur og gennem arkæologiske vidnesbyrd ses de alligevel. Rester af det galliske sprog har over­levet på potteskår og magiske talismaner, mens rester af frygisk kendes fra gravindskrifter. I det senantikke Nordafrika er alle de bevarede indskrifter på latin, men kirkefaderen Augustin beklager i sine tekster at mange folk i området kun taler det lokale, puniske sprog. Lokale be­klæd­nings­genstande dukker op i stenportrætter fra Rhinlandet, lokale forbrugsvaner kan skelnes i arkæologiske fund, og sam­menblandinger af romerske og ikke-romerske guder i lokale kulte fortæller os om religiøse forestillinger udenfor elitens univers.

Dette kursus vil undersøge dette fragmenterede, men også fascinerende kildemateriale. Men kurset vil også handle om, hvordan vi som historikere arbejder med et sådant felt, hvor kildematerialet er spredt og af forskelligartet natur. Og det vil bl.a. handle om hvordan vi skal fortolke den udveksling af kulturelementer, der trods alt var mellem eliten og provinsboerne. Som vi f.eks. ser når en gallisk heste-gudinde pludselig bliver tilbedt i selve byen Rom – eller omvendt, når et citat fra Æneiden dukker op på en fjerntliggende bjergside på den Iberiske halvø, omgivet af indskrifter på et obskurt sprog.

- Greg Woolf. Becoming Roman: The Origins of Provincial Civilization in Gaul. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2013).

Kriterier for bedømmelse