HHIB00601U HIS 60. Bachelorprojekt

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 60. Bachelorprojekt

Uddannelse

Historie 
Modul 5: 
Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Modul 5: Bachelorprojekt (6. semester)
HIS 60. Bachelorprojekt 
Undervisningen tager ikke udgangspunkt i et bestemt tema eller emne (om end underviseren gerne giver forslag til projektemner). Deltagerne i kurset kan skrive om det, de nu engang vil. Undervisningen har i stedet karakter af procesvejledning, der sigter mod at formulere og udvikle et projekt - altså: hvordan man laver en problemstilling, organiserer en analyse, udvikler et argument, applicerer teori og metode, implementerer en struktur, finder litteratur, osv.

Efter 4-6 ugers fællesundervisning går vi over til opgavevejledning, enten i grupper eller individuelt.

De studerende har mulighed for at få fagspecifik vejledning i et omfang af 2 timer hos en af fagets HVIP.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• lave en problemstilling
• udvikle et argument 
• applicere teori og metode
• finde litteratur

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 217
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2013).

Kriterier for bedømmelse