HHIB00582U HIS 58. Biblens historie: fra renæssance til bibelkritik

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 58. Biblens historie: fra renæssance til bibelkritik

Uddannelse

Historie 
Modul 4A:
Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (HHIB00581E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

 

 

Kursusindhold

Modul 4a: Kulturel afstand og historisk forståelse (Område 4) (4. semester)
HIS 58. Biblens historie: fra renæssance til bibelkritik
Ingen bog har påvirket den vestlige kultur mere end biblen. På trods af sine semitiske, jødiske og græske oprindelser er biblen blevet til en ”ægte” europæisk og senere vestlig tekst, hvis indhold – det historiske, mytologiske, trosmæssige, etiske, kultiske og politiske – kan genfindes mange steder i det vestlige samfund, ikke mindst i religion og kunst. Den periode, som har mærket biblens tiltrækning og dens påvirkning kraftigst, strækker sig fra renæssancen i 1400-tallet til bibelkritikkens opblomstring i 1700-tallet. I denne periode får biblen og bibellæsningen en stor teologisk, religiøs, kulturel, videnskabelig og politisk betydning.

Hensigten med kurset er at undersøge biblens historie i sin mangfoldighed: fra 1400-tallets renæssance (eller humanisme), gennem reformation, kontra-reformation, den videnskabelige revolution og oplysningstid, og frem til den tidlig moderne bibelkritik. Kurset følger et boghistorisk perspektiv, det vil sige at vi undersøger bogen som et objekt, hvis udgivelse, oversættelse, læsning, forståelse og fortolkning indgår i historiske sammenhænge og spiller en rolle i periodens vigtigste religiøse og politiske konflikter. Tematisk fokuserer kurset på spørgsmål om forholdet mellem tekst og oversættelse, Sola scriptura, læsning, den symbolske bog, ordet og ånden, skriften og viden, og det skeptiske, tekstkritiske blik.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise en grundlæggende forståelse af de vigtigste udviklinger i biblens historie
• være i stand til at læse og analysere tekster fra perioden, der illustrerer biblens historie
• beherske den akademiske fremstillingsforms væsentligste elementer

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2013).

Kriterier for bedømmelse