HHIÅ04041U ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA's kulturelle og politiske frontiermyte

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA's kulturelle og politiske frontiermyte

Uddannelse

Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]


KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E) [kun for studerende med centralfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]


Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA's kulturelle og politiske frontiermyte
Myten om ’The Frontier’ eller grænselandet vestpå er USA's ældste og mest karakteristiske myte. Overleveringen om det amerikanske vildnis og dets udfordringer har været afgørende for dannelsen af amerikansk mentalitet, ligesom forestillinger om den voldelige ener med sit skydevåben indgår sammen med Frontier-myten i den amerikanske erindringskultur. Genfortællinger om bemestring af vildnisset og om nedkæmpelse af de amerikanske indfødte findes inden for litteratur, folklore, kunst, film, tegneserier, historieskrivning – og i præsidenttalers retorik, og hører således til den kollektive amerikanske arv. Eksempler herfra vil blive inddraget som kildestof på kurset med henblik på at belyse, hvorledes kampen mellem det gode og det onde, sejr og nederlag på the Frontier er blevet italesat både politisk/ideologisk og historisk. Vi ser på de kommercielle, ideologiske, politiske og andre interessers brug og misbrug af Frontiermyten.  Vi vil også arbejde historiedidaktisk med emnet. Hvordan ville man bedst kunne tilrettelægge stoffet om Frontiermyten med henblik på en undervisning på gymnasieniveau?

- Richard Slotkin: Regeneration Through Violence: The Mythology of the American Frontier 1600-1860. (1973).
- Richard Slotkin: Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. (1998).
- Robert Jewett and John Shelton Lawrence: Captain America and the Crusade Against Evil: The Dilemma of Zealous Nationalism. (2003).
- The Prospect of Presidential Rhetoric. Eds.: James Arnt Aune and Martin J. Medhurst. (2008).

Et kompendium med eksempler på både kilder og speciallitteratur vil blive tilrettelagt.

Materiale om undervisning i den amerikanske Frontier på High School og College plan vil blive søgt fremskaffet.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)