HHIÅ04031U ÅU HIS 3. Døden som Forestilling og Praksis i den Oldgræske Verden

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

ÅU HIS 3. Døden som Forestilling og Praksis i den Oldgræske Verden

Uddannelse

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E) [kun for studerende med centralfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]


KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen], 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]


Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

ÅU HIS 3. Døden som Forestilling og Praksis i den Oldgræske Verden
Døden er, på den ene side, det mest tidløse aspekt af menneskelivet og, på den anden, det aspekt af menneskelivet, som siger mest om karakteren af forskellige historiske samfund. Døden er både en uundgåelig, biologisk proces og en social begivenhed, som lades med religiøse forestillinger og ritualer, familieliv, politik, status, køn og meget mere. Derfor er døden en god bagdør ind til de samfund, vi studerer historisk. Det oldgræske samfund, hvor døden var en allestedsnærværende del af livet, var ingen undtagelse.

I dette kursus studerer vi det oldgræske samfund gennem døden, og døden gennem det oldgræske samfund. Vi skal arbejde med mange forskellige former for kildeanalyse. Vi kigger på genstande, fra gaver, forbandelsestavler og andet som blev lagt i graven med de døde, til reliefferne som prydede deres gravstene; vi læserne digtene og talerne som ledsagede de døde, dekreterne som regulerede omgangen med de døde og de litterære kilder som udfolder døden som begivenhed i den oldgræske verden.

Kurset vil forsøge at vise bredden i historisk kildeanalyse. Vi kommer til at foretage 'klassisk', kildekritisk detektivarbejde såvel som mere fortolkningsbårede kildeanalyser med udgangspunkt i sociologiske teorier om døden. I begge tilfælde vil vi fokusere på at bruge velfunderede problemformuleringer til at styre analysen. Undervisningen veksler imellem mindre forelæsninger og seminarer med fokus på gruppearbejde med historiske kilder. Sidste tredjedel af kurset overgår undervisningen til opgaveskrivning og feedback fra både underviser og medstuderende.

- Robert Garland: The Greek Way of Death. 2. ed. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 2001.
- Robet Garland: How to Survive in Ancient Greece. Pen & Sword Books Limited, 2020.

Foruden uddrag fra:
- Margaret Alexiou: The Ritual Lament in Greek Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
- Philippe Ariès: The Hour of Our Death. London: Allen Lane, 1981.
- Christoph Clairmont: Gravestone and Epigram. Mainz on Rhine: Verlag Philipp von Zabern, 1970.
- Katharine Derderian: Leaving Words to Remember: Greek Mourning and the Advent of Literacy. Mnemosyne. Supplementum, 209. Boston: Brill, 2001.
- Numa Denis Fustel de Coulanges: The Ancient City: A Study of the Religion, Laws, and Institutions of Greece and Rome. Translated by W. Small. Mineola, NY: Dover Publications Inc, 2006 [1864].
- Nicole Loraux: The Invention of Athens. The Funeral Oration in the Classical City. Translated by Alan Sheridan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning/ Forelæsninger/ Øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen [KA] eller Studiehåndbogen [BA].

Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse