HHIÅ01881U ÅU HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

ÅU HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Område E: mundtlig fremstilling og debat (HHIK13881E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]


Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E) [kun for studerende med sidefag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

ÅU HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat
Med et åbent kritisk historikerblik ser vi på hvordan arven efter imperiet har påvirket kontroversen om Brexit. Om arven overhovedet findes har længe været diskuteret i forskningen. Hvad slags arv og hvis arv drejer det sig om? Arven har så fået fornyet aktualitet i forbindelse med den offentlige debat om Brexit. Afkoloniseringen fortsætter i opgøret med de politiske, sociale og kulturelle følger af kolonitiden, herunder indvandrings- og flygtningedebatten og taking back control. Skotske, walisiske, nordirske og engelske ønsker om deres respektive uafhængighed fra Storbritannien handler bl.a. om national identitet, eksempelvis om ”engelskhed” til forskel fra ”britiskhed.” Hvorledes kan faghistorikeren levere overbevisende argumenter i forhold til debatten? Hvordan afvejes ens historisk faktuelle overbevisning i forhold til ens historiske ”empati” med modstanderen?

- Embers of Empire in Brexit Britain. Eds.: Stuart Ward & Astrid Rasch. London: Bloomsbury Academic, 2019.

- Lone Rørbech, Charlotte Jørgensen & Christian Kock: Retorik der flytter stemmer – hvordan man overbeviser i offentlig debat. Retorikforlaget, 2011.

Der vil blive udarbejdet et kompendium over relevante historiefaglige tekster og debatindlæg.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen [KA] (2015 & 2019) og Studiehåndbogen [BA] (2019).

Kriterier for bedømmelse