HHIÅ00831U ÅU HIS 83. Romersk Religion

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

ÅU HIS 83. Romersk Religion

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E) [kun for studerende med centralfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]


Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [kun for studerende med centralfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

ÅU HIS 83. Romersk Religion
Dette kursus vil beskæftige sig med romersk religion som den så ud fra de tidligste faser af romersk historie og indtil kristendommens indførelse. Dette var en religion med et rigt udvalg af guder og mærkværdige ritualer, der reflekterede romernes samfund, og forandrede sig i trit med dettes udvikling. 

Allerede inden Republikkens tid var romersk religion påvirket af græsk kultur – de romerske guder blev identificeret med de græske både i litteratur og ikonografi. Imidlertid betød identifikationerne langtfra altid et fuldstændigt sammenfald imellem de to guder – den romerske Mars forblev, eksempelvis, markant forskellig fra den græske Ares.

Foruden den græske indflydelse på de romerske guder, importerede romersk religion gudeskikkelser og kulter udefra. Dette inkluderede græske guder som Aesculapius i 291 f.Kr., men også skikkelser fra andre kulturkredse, f.eks. den frygiske gudinde Kybele i 205 f.Kr., den ægyptisk gudinde Isis i Senrepublikken, eller den persiske Mithras i det første århundrede e.Kr.

Samtidig påvirkede romersk kultur religionerne i de områder, der indlemmedes i det romerske imperium, og i den vestlige (latinske) halvdel af imperiet sammenblandedes romerske guder ofte med lokale galliske, britiske og puniske skikkelser.

Kurset vil dels bestå af en generel indføring i romersk religions natur og udvikling, samt i de divergerende, moderne tilgange til at forstå den, og dels af en række specifikke case studies.

- Mary Beard, John North and Simon Price: Religions of Rome. Volume 1: A History and 2: A Sourcebook. Cambridge University Press, 1998.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen [KA] (2015 & 2019) og Studiehåndbogen [BA] (2019).

Kriterier for bedømmelse