HFRK00001U Fransk - Fransk kultur og samfund

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Fremch - French Culture and Society

Kursusindhold

Vi vil tage udgangspunkt i religionens rolle i Frankrig og til dels den frankofone verden, antropologisk, historisk og aktuelt.

Vi vil både betragte forskellen mellem katolicisme og protestantisme, samt de dermed forbundne forskelle i politisk og kulturel stil og historie mellem Frankrig og Danmark, og forholdet mellem stat, samfund og religion i Frankrig — herunder spørgsmålene om kirkens besiddelser og om 'verdsligheden' (la laïcité). Vi vil også komme ind på det historiske forhold mellem Frankrig og de religiøse mindretalsgrupper, som den franske stat af forskellige årsager har taget under yderst varierende grader af beskyttelse i Middelhavsområdet  (orientalske kristne, jøder), samt nogle hovedtræk ved de religioner (Islam, afrikanske religioner), der ved siden af kristendommen er fremherskende i de frankofone lande på det afrikanske kontinent, foruden disse religioners forhold i Frankrig. Kurset bliver overvejede på fransk, men visse tekster gennemgås på dansk.

Notre point de départ sera le rôle de la religion en France, et partiellement dans le monde francophone, de points de vue anthropologiques, historiques et actuels.

Nous allons travailler sur la différence entre catholicisme et protestantisme, et donc sur les différences d'histoire et de stilistique politiques et culturelles séparant la France du Danemark, ainsi que sur les relations entre État, société et religion en France — y compris les questions des biens de l'Église, et de la laïcité. Nous traiterons également des relations historiques entre la France et les groupes minoritaires qu'elle a, pour diverses raisons, protégé à des degrés très divers autour du Bassin méditerranéen (Chrétiens d'Orient, Juifs), ainsi que sur des traits principaux des religions (Islam, religions africaines) qui, à côté du Christianisme, dominent les pays francophones du continent africain, y compris les conditions de ces religions en France. Le cours se tiendra surtout en français, mais certains textes seront traités en danois.

Holdundervisning, hvor der lægges vægt på arbejdsformer såsom læsning af primær- og sekundærtekster, mundtlige diskussioner samt arbejde med udtryksfærdighed på fransk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75