HFMK03542U FM Digitale film og mediestrategier: Seminar A: Film, TV og digitale billedfortællinger

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Digital film and Media Strategies: Seminar A: Film, TV and Digital Storytelling

Uddannelse

Kandidatuddannelsen på Film- og Medievidenskab, 2019-0rdningen

Kursusindhold

Kurset fokuserer på strategisk kommunikation i et kreativt og produktionsorienteret perspektiv og inkluderer koncept- og produktionsøvelser i forskellige formater og på forskellige platforme. Vi skal arbejde med kampagner, branding, positionering og distribution af fiktive og faktuelle fortælleformer i både korte, lange og serielle formater, der dækker spillefilm, streaming- og webserier, podcasts og virtual reality samt organisatorisk promotion. Kurset fokuserer på de danske kreative film- og medieindustrier og sigter på at give en aktuel guide til medieland Danmark og et grundlag for at agere i kommunikationsbranchen. I det strategiske storytelling-perspektiv skal produktionerne sættes i kontekst med aftager, målgrupper og platforme, og en af diskussionerne, som vil blive taget op, er forholdet mellem datadrevet og kreativ produktion. Vi får besøg af gæster fra film- og mediebranchen.

 

 

Fælles forelæsninger og seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde, hvor der bl.a. laves praktisk produktion. Undervisningen vil normalt få besøg af gæsteundervisere fra branchen. Der udbydes 2-3 seminarer, hvor man specialiserer sig, herunder ’Film, tv og digitale billedfortællinger’, samt ’Digitale medier, netværk og samfund’ og/eller ’Digital kommunikation og mediekultur’. I seminarerne arbejdes med særlige cases, f.eks. produktion, distribution og lancering af fiktions- og faktaformater til forskellige medier og platforme eller tværmediale kampagner og værdibaseret digital kommunikation til virksomheder og organisationer, som er tænkt i relation til bestemte typer af film- og mediebrugere.
Tilvalgsstuderende kan ikke tage Seminar A, men skal tilmeldes Seminar B.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

 Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 3 godkendte øvelser stillet af underviseren

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Se studieordningen:

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab:

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​film_medievidenskab/​film_og_medievidenskab_ka.pdf

Kriterier for bedømmelse