HFMB15013U FM, Analyse af digitale medier ( tidligere Digital teori og analyse Tilvalg)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Analysis of Digital Media (Digital Theory and Analysis Elective)

Uddannelse

Bachelortilvalg

Kursusindhold

Modulet er en indføring i de digitale mediers historie, æstetik, funktion og betydning for samfundet. Undervejs kommer vi forbi emner som digitalt medborgerskab og social innovation, cyborgteori og kroppen i sociale medier, digitale film og computerspil, remix og mashup, blogs og fanfællesskaber. De studerende bidrager aktivt ved at deltage i skriveøvelser, quizzer og online diskussioner. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, som kan skrives i gruppe.

Målbeskrivelser

 Digital Kommunikation og Æstetik 2016, BA:
Modul 1: HFMB15041E

Holdundervisning
Kan også søges som enkeltstående tilvalg

Der er adgang til studiemønsteret for alle fakultetets studerende også studerende med grundfag i Film- og Medievidenskab.

Grundfagsstuderende på Kommunikation og IT kan ikke følge dette modul.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog er det samme som undervisningssprog
Kriterier for bedømmelse