HFKK00348U AFLYST KA-tilvalg: Kulturarv

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cultural heritage

Kursusindhold

Kulturarv er et af de begreber, der siden årtusindskiftet er blevet centrale inden for dansk kulturpolitik. I 2002 fik Danmark således sin egen selvstændige Kulturarvsstyrelse, hvormed at forvaltningen og udviklingen af den danske kulturarv blev samlet på et centralt sted og henlagt under Kulturministeriet. Men hvad skal vi forstå ved dette sammensatte begreb kultur-arv? Hvad er det af kulturen, som kan arves? Af hvem? Og til hvilke formål? Kulturarv er ikke alene på Danmarks dagsorden, men også et aktuelt emne internationalt, der kan sætte sindene i kog såvel som at glæde og berige oplevelsen og erfaringen med dagliglivet mange steder i verden. I kurset vil det således blive belyst og diskuteret, hvordan det er muligt på reflekteret vis at begribe sig på dette sammensatte fænomen. Undervisningen vil foregå med flere gæsteoplæg fra fagfolk og besøg på institutioner, som til dagligt beskæftiger sig med kulturarv. Der forventes høj studenterdeltagelse ved de enkelte undervisningsgange, således at oplæg og debat kan blive gensidig berigende.

Grundbog: Bernard Eric Jensen: Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt. Gad 2008.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser
og oplæg. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og
projektorienterede forløb bestående af gruppearbejde og individuelle øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 80
 • Forberedelse
 • 297
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420