HFKK00348U  KA-tilvalg: Kulturarv

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Cultural heritage

Kursusindhold

Kulturarv er et af de begreber, der i de senere år er blevet centrale inden for dansk kulturpolitik. Politikerne taler ustandselig om danske værdier, kulturkanon og det danske system. I 2002 fik Danmark således sin egen selvstændige Kulturarvsstyrelse, hvormed at forvaltningen og udviklingen af den danske kulturarv blev samlet på et centralt sted. I 2012 ændres betegnelsen til Kulturstyrelsen en styrelse under Kulturministeriet, der samlede Biblioteksstyrelsen, Kulturarvstyrelsen og Kunststyrelsen. 
Hvordan kan vi forstå det sammensatte begreb kultur-arv? Hvad er det af kulturen, som kan arves? Af hvem? Og til hvilke formål? Kulturarv er ikke alene på Danmarks dagsorden, men også et aktuelt emne internationalt, der kan sætte sindene i kog såvel som at glæde og berige oplevelsen og erfaringen med dagliglivet mange steder i verden. 
I kurset ”Kulturarv” vil det således blive belyst og diskuteret, hvordan det er muligt på reflekteret vis at begribe sig på dette sammensatte fænomen. Undervisningen vil foregå med flere gæsteoplæg fra fagfolk og institutionsbesøg. Det forventes således, at der er høj studenterdeltagelse ved de enkelte undervisningsgange, således at oplæg og debat kan blive gensidig berigende ikke mindst, fordi der er studerende fra mange forskellige fag der deltager. Kurset arbejder med primære tekster, teori og casestudier.

Grundbog: Bernard Eric Jensen: Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt. Gad 2008.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser
og oplæg. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og
projektorienterede forløb bestående af gruppearbejde og individuelle øvelser.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 297
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 80
 • I alt
 • 420