HFKK00348U  KA-tilvalg: Kulturarv

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Cultural heritage

Uddannelse
Kunst og kulturvidenskab
Kursusindhold
Kulturarv er et af de begreber, der i de senere år er blevet centrale inden for dansk kulturpolitik. I 2002 fik Danmark således sin egen selvstændige Kulturarvsstyrelse, hvormed forvaltningen og udviklingen af den danske kulturarv blev samlet på et centralt sted og henlagt under Kulturministeriet. Det har givet anledning til en række radikale forslag til kulturarvspolitikker, for eksempel udtrykt ved begrebet ”oplevelsesøkonomi”. Det er imidlertid ikke første gang, at kulturarvsbegrebet er genstand for nytolkning. Historien har budt på talrige nytolkninger og udvidelser af dets genstandsfelt. Men hvad skal vi forstå ved dette sammensatte begreb kultur-arv, der synes at hvile på en forudsætning om ubrydelig kontinuitet, men som ofte instrumentatliseres i politisk og socialt motiverede brud med den overleverede orden? Hvad er det af kulturen som kan arves? Af hvem? Og til hvilke formål? Kulturarv er ikke alene på Danmarks dagsorden, men også et aktuelt emne internationalt, der kan sætte sindene i kog samtidig med både at skabe glæde og berige oplevelsen og erfaringerne med dagliglivet mange steder i verden. I kurset ”Kulturarv” vil det blive belyst og diskuteret, hvordan det er muligt på reflekteret vis at begribe sig på dette sammensatte fænomen. Undervisningen vil foregå med flere gæsteoplæg fra fagfolk som til dagligt beskæftiger sig med kulturarv. Det forventes, at der er høj studenterdeltagelse ved de enkelte undervisningsgange, således at oplæg og debat kan blive gensidigt berigende.
Kurset er et KA-tilvalg, og der er en speciel ansøgingsprocedure for KA-tilvalg på IKK. For ansøgningsprocedure se: http://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/uddannelser/studiestart/ka_tilvalg/

For skemaoplysninger se her: https://skema.ku.dk/KU1314/reporting/textspreadsheet?objectclass=student+set&idtype=id&identifier=35357&t=SWSCUST2+student+set+textspreadsheet&days=1-5&weeks=1-52&periods=1-68&template=SWSCUST2+student+set+textspreadsheet
Forelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 22
 • Forberedelse
 • 317
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 80
 • I alt
 • 420