HFKB03624U  BA-tilvalg: Innovation og iværksættelse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Innovation and Entrepreneurship

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

BA Tilvalgsfaget Innovation og iværksættelse er relevant for alle, som har interesse i innovation og entreprenørskab og som gerne vil styrke kendskabet til - og gøre sig erfaringer med - opstart af egne projekter og erhvervsinitiativer. Det overordnede mål med kurset er at give kursisterne indsigt i at skabe, modne og lede innovative projekter og erhvervsinitiativer.

 

Kurset leder frem til, at den studerende opnår viden og kompetencer til selv at initiere erhvervsinitiativer, og kurset organiseres omkring udarbejdelse af forretningsplaner baseret på undervisning, casearbejde og pensum. Forretningsplanen bliver på denne måde et gennemgående arbejdsredskab for den studerende, der hjælper til at anskueliggøre faserne i udviklingen og modningen af en forretningsidé og –koncept, samt giver overblik over forretningsplanens elementer og de faktorer, der er medvirkende til, at en forretningsidé kan opnå succes.

 

Kursets faglige mål er at klæde kursisterne på, så de kan:

 • Redegøre for grundbegreber i innovation og iværksættelse
 • Anvende disse grundbegreber, dels i den opgave som skal udarbejdes, dels i den mundtlige eksamination
 • Udarbejde en selvstændig problemformulering og analyse indenfor iværksættelse og innovation i forbindelse med udarbejdelse af opgaven og den mundtlige eksamination

 

Kursusindhold:

 

 • Innovation og entreprenørskab, herunder teori, historie, proceskendskab og innovationsværktøjer
 • Kendskab til entreprenørskab i praksis gennem casearbejde og eksterne oplæg
 • Kreativitet, idégenerering og -validering
 • Konceptualisering og konceptudvikling
 • Brugerinvolvering og -validering i entreprenørskab
 • Proof of concept
 • Introduktion til virksomhedsøkonomi, herunder virksomhedstyper, kontrakter, og immaterielle rettigheder
 • Diffusion og markedsføring
 • Markedsanalyse og salg
 • Erhvervsjura, herunder virksomhedstyper, kontrakter, og immaterielle rettigheder

 

 

Kurset kombinerer underviseroplæg, deltagerengagement og –diskussion samt gruppearbejde.

 

Kurset kombinerer underviseroplæg, deltagerengagement og –diskussion samt gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse
 • 303
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420